Tag Archives: Hälsa

Kiropraktor

Posted on 9 december, 2015  in Kiropraktor

Den vanligaste orsaken till att man söker hjälp hos en kiropraktor är att man har problem med ryggen eller nacken. De flesta människor får någon gång i livet ont i nacken, ryggen eller axlarna. Ibland kan det kännas som om smärtan strålar från nacken eller ryggen ut i armarna eller benen. Ibland kan även händer och fötter domna. Man kan också ha ont i så kallade triggerpunkter. En triggerpunkt är en öm muskelknuta som kan bildas i spända muskler.

För det mesta går problemen över av sig själv. Men ibland kan besvären komma ofta och hålla i sig länge. Att ha ont i ryggen är ett mycket vanligt besvär och beror sällan på någon sjukdom. De flesta ryggbesvär sitter i de nedre delarna av ryggen, det vill säga ländryggen eller bäckenet. Ibland kan smärtan bero på olika slags skador, till exempel trafikolyckor, idrottsskador, fall eller slag. Men det vanligaste är att man inte kan peka på någon särskild orsak till det ryggonda.

Här är ryggens och nackens främsta fiender

 • För mycket stillasittande.
 • För lite rörlighet. ”Rörligheten i bäckenet och ryggraden har säkert större påverkan än spända muskler. I ryggraden ligger hela det centrala nervsystemet, och störningar i ryggraden påverkar kroppen mycket. Det går inte att säga att man är stel i enbart muskler eller leder eftersom allt hänger ihop.
 • Svaghet i de inre musklerna kring ryggraden.
 • ”Det är en starkt bi­dragande faktor till spänningar och kroniska problem. Den som är stressad gnisslar dessutom oftare tänder på natten, vilket kan ge käkleds­problem och sedan huvudvärk och spänningar i nacken.”
 • Dålig sömn.

Varför ska man besöka en kiropraktor?

Människokroppen är fantastisk på att bota och reparera sig själv. Men det är lätt att man fastnar i en ond cirkel där kroppen inte får tid att repa sig. Vi lever idag i ett trångt och stressigt samhälle där negativa ting dagligen påverkar oss: luftföroreningar, stress, monotont arbete, kontakt med bakterier och virus som kroppen måste kämpa mot. Har vi då ett icke optimalt fungerande nervsystem blir kroppen mer mottaglig mot alla dessa och det tar också längre tid för kroppen att bekämpa dem.

Att gå till kiropraktorn borde vara lika självklart som att gå till tandläkaren. Förutom att vi har goda resultat på akutbehandlingar är vi också bra på att förebygga kommande besvär. Oftast kan man långt i förväg känna av att något inte är som det ska. Men det ligger i vår natur att lita på att vi kan hela oss själva. Hur många gånger har du själv sagt: ”Det går nog över snart?” Det är först när vi har riktigt ont, blir sängliggande eller inte kan röra oss ordentligt som vi reagerar.

Hur går ett besök till hos kiropraktor?

Kiropraktorn går först igenom din sjukdomshistoria. Även livsstil, arbete och fritidsaktiviteter är viktiga för bedömningen. Kiropraktorn utför en rad olika tester där resultaten tillsammans med sjukdomshistorien vägs samman till en diagnos. Utifrån den informationen lägger du tillsammans med kiropraktorn upp en behandlingsplan. Den vanligaste behandlingsmetoden kallas för justering och utförs med skonsamma handgrepp mot den led som inte rör sig. Det behöver inte alltid vara samma område som du söker för utan störningen kan sitta någon annan stans. Även metoder som mobilisering, töjning, triggerpunktsbehandling och flera andra mjukdelsbehandlingar utförs. Dessutom får du råd om vad du kan göra själv för att snabbt bli återställd, till exempel förslag på rehabiliteringsövningar.

Företagshälsovård

Posted on 9 december, 2015  in Hälsovård

Företagshälsovårdens främsta uppgift är att ta bort eller minska risker i arbetsmiljön. Om en arbetsgivare inte har tillräcklig tid eller kunskap att minska riskerna på arbetsplatsen kan företagshälsovård anlitas. Hjälpen blir då ett komplement till det egna arbetsmiljöarbetet. Det är en fördel om företagshälsovården är med vid organisationsförändringar och ser över hur förändringarna kan påverka arbetet. Företagshälsovården kan också anlitas vid planering av nya lokaler och arbetsmetoder, och även vid inköp av maskiner och utrustning.

Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivare skyldiga att ge de anställda den företagshälsovård som krävs i respektive yrke. Företagshälsovårdens främsta uppgift är att ta bort eller minska risker i arbetsmiljön. Anställda har rätt till en bra arbetsmiljö samt att sjukdomar och olycksfall förebyggs. Arbetet ska anpassas efter den anställdes förutsättningar. Du ska till exempel få hjälpa att börja arbeta igen om du varit sjukskriven en längre tid. Om en arbetsgivare inte har tillräcklig kunskap eller tid att minska riskerna på arbetsplatsen kan företagshälsovård anlitas.

Hur många anställda finns det inom företagshälsovården?

Företagshälsovården i Sverige arbetar tvärvetenskapligt och består av ca 150 företag i varierande storlek och organisationsform. Majoriteten av dessa är medlemmar i Sveriges Företagshälsor. Medlemsföretagen har tillsammans närmare 500 mottagningar i hela landet, varav cirka 30 är ”inbyggda”, och ingår i kundföretagets/organisationens verksamhet. Sammanslagningar inom branschen gör att antalet företag minskar successivt.

Över 4 000 personer är anställda inom branschen samt ytterligare ett antal som arbetar som underleverantörer och konsulter. Den största yrkesgruppen är företagssköterskor som nästan utgör en tredjedel av branschens alla verksamma. Därefter kommer beteendevetare, läkare, ergonomer, arbetsmiljöingenjörer och hälsovetare samt gruppen administratörer. Tillsammans verkar specialisterna för en hälsosam, hälsofrämjande och säker arbetsmiljö. Cirka 65 procent av alla anställda har i dag tillgång till företagshälsovård genom sin arbetsgivare. Möjligheten att få företagshälsovård varierar stort mellan olika branscher och storleken på företag.

Sätt upp mål, informera och följ upp!

 • Sätt upp mål för vad ni vill uppnå med ert avtal, och relatera det målet till verksamhetens mål i övrigt.
 • Se till att alla chefer i verksamheten känner till de målen.
 • Ofta sker kontakten på en mer strategisk och central nivå mellan HR och företagshälsovård. Men cheferna i den verksamhet det gäller behöver också få veta.
 • Satsa på ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete i den egna verksamheten. Det underlättar en analys av vilka behov er verksamhet har.
 • Här kan företagshälsovården bidra med mycket stöd och kunskap. De kan hjälpa till att göra riskbedömningar, delta i skyddsronder, skyddskommittéer och samverkansgrupper.
 • Se till att cheferna i första linjen förstår kostnaderna för ohälsa, och känner till verksamhetens policy för att skapa god arbetsmiljö med friska medarbetare.
 • Det handlar inte bara om att försöka minska sjukfrånvaron. Bilden av hälsotillståndet hos de anställda kan skilja sig mycket åt mellan arbetsgivaren och de anställda.
 • Följ upp och utvärdera de tjänster ni köper av företagshälsovården utifrån de effekter de ger, för att kunna utveckla det som fungerar och släppa det som inte gör någon verkan.
 • Utvärderingar har varit sjukvårdens stora styrka, särskilt i framgångsrika discipliner som cancervård. De har varit duktiga på att överge de behandlingar som inte fungerat. Den traditionen har företagshälsovården mycket att lära av.