hur funkar hälsoundersökning

Posted on 25 februari, 2016  in Hälsovård

En hälsoundersökning är riktad till dig som känner dig frisk, men vill ha en medicinsk kontroll av olika riskfaktorer som är kopplade till hälsan. En tidig upptäckt ger dig större möjlighet att påverka din hälsa.

Hälsoundersökningen sker oftast i två steg

Det första besöket är hos en sjuksköterska. Innan besöket får du fylla i ett frågeformulär för att utesluta symtom på sjukdom, du får även svara på frågor om våra viktigaste livsstilsfaktorer. Man mäter längd, vikt, midjeomfång, BMI, blodtryck och tar vilo-EKG. Syn-och hörselkontroll utförs.

Inför läkarbesöket görs provtagning som innefattar följande:

  • Blodvärde (B-Hb)
  • Blodsocker (P-glukos)
  • Levervärde (S-ASAT/ALAT)
  • Ämnesomsättning (S-TSH)
  • Kalcium (S-Ca)
  • Njurfunktion (S-Krea)
  • Blodfetter (HDL/LDL-kolesterol, S-triglycerider)
  • Urinprov (blod, socker, protein).

För en extra kostnad kan även konditionstest, Hiv-test och PSA-prov göras.

Det andra besöket är hos en läkare som gör en kroppsundersökning samt bedömning av frågeformulär och de prover som tagits. Du får en skriftlig sammanfattande bedömning av din nuvarande hälsa och eventuellt rekommendationer för vad du kan göra för att behålla den i framtiden.

Vad skiljer en Hälsoundersökning från ett vanligt besök?

Till skillnad från ett vanligt besök på vårdcentral ber personen själv om en utförlig undersökning trots att inga symtom på sjukdom finns. Det finns troligen en hög förväntan att bli ”friskförklarad”. Det finns många aktörer och reklam för andra hälsoundersökningar. Det finns generellt en hög tilltro till laboratorieprover och fysikaliska undersökningar. I själva verket är det samtal läkaren för med patienten det viktigaste verktyget vid en utredning av symtom. Det är detta som bestämmer vilka prover som ska tas och vilka undersökningar som ska göras. Patienten betalar här själv och vill ”ha valuta för pengarna”. Eftersom det inte är en utredning måste det vara en standardiserad undersökning. Man får vid en hälsoundersökning tillfälle ta upp hälsofrämjande åtgärder och eftersom vi utgår från att det i grunden finns en önskan att förbli frisk har vi fokuserat även på detta.

Nyttan med att gå på hälsoundersökning

Olika forskare föreslår nu att framtida forskning ska fokusera mer på hälsokontrollers separata delar, till exempel screening för kardiovaskulära riskfaktorer, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, diabetes eller njursjukdom. De generella hälsoundersökningarna har framför allt varit mycket vanliga inom svensk företagshälsovård, där det finns en hel del företag som erbjuder dessa tjänster. Deras hälsoundersökningar är oerhört efterfrågade menar många doktorer i branschen. Det är så i Sverige och svenskt arbetsliv fortfarande att både fackföreningar, enskilda medarbetare och arbetsgivare känner ett väldigt starkt behov av hälsokontroller. Ofta är uppfattningen att ju fler prover ju bättre är det. Ofta lyfts undersökningen fram som en förmån för medarbetarna, inte minst av fackföreningar. Undersökningarna kan se ut på olika sätt, en del är mer omfattande än andra. Men ofta får patienten fylla i en enkät och en mer eller mindre omfattande blodprovstagning genomförs. Ofta görs också andra undersökningar som EKG och spirometri. Även priset för en undersökning varierar stort, priser från 700, 800 till 2 000 kronor är inte ovanligt