Hur funkar Detox?

Detox betyder avgiftning och innebär att man följer ett kost-program under en viss period, vanligtvis så varar dieten i två till fyra veckor. En detox-diet genomför man för att ge sin kropp ”semester” under en period och ger den en chans att återhämta sig. Genom att äta en kost som är utrensande och full av antioxidanter, samt utesluta så många gifter som möjligt, renar du din kropp från både gifter och slaggprodukter. En detox-diet ger dig även mer energi och bidrar ofta till en mer hälsosam livsstil. Detox är inte i första hand en bantningsmetod men många som testar en detox-diet märker en viktminskning. Detta beror främst på att man äter en välbalanserad och framför allt väldigt hälsosam kost samt utesluter sådan mat som är dålig för kroppen. Ett detox-program kan liknas vid en modern metod av fasta men i en mildare form då du fortfarande får äta fast föda.

Detox är bra för:

 • Kroppen rensas från gifter, toxiner och tungmetaller
 • Du blir gladare, får energi och blir piggare
 • Må-bra hormoner som dopamin och serotonin balanseras. Endorfiner bildas och detta motverkar trötthet och depression
 • Cellerna repareras och förnyas
 • Ämnesomsättningen och förbränningen förbättras
 • Vid fysisk träning kommer muskeluppbyggnaden vara bättre efter en genomförd detox
 • Du motverkar flera sjukdomar, bl.a. inflammationer av olika slag.
 • Immunförsvaret blir starkare och du motverkar förkylningar
 • Hud och hår blir bättre, huden blir slätare, håret vackrare och celluliter minskar
 • Du går ner i vikt. Viktminskning ca 0,2 – 0,4 kg per dag beroende på om du är kvinna eller man samt hur mycket du rör dig
 • Du motverkar övervikt och det metabola syndromet
 • Magen och tarmarna börjar fungera bättre i och med att kroppen får vila samt den nystart av nyttobakterier som den anpassade födan ger.
 • Tarmsjukdomar som laktosintolerans, glutenallergi, IBS och Crohns sjukdom kan förbättras. Magen fungerar bättre, nyttobakterier bildas, du får bättre tarmflora
 • Din sömn blir bättre
 • Du upplever en minskad stress

Tips vid detox

 • Var noga med att sova ordentligt eftersom kroppens främsta rening är under nattetid.
 • Drick minst 2-3 Liter renat, filtrerat vatten per dag. Vatten hjälper till att föra ut slagg och gifter.
 • Motionera ofta och mycket, men med något som du gillar och mår bra av.
 • Välj naturliga och ekologiska råvaror som ger gott om näring, utan tillsatser och tungmetaller.
 • Tillaga maten så lite som möjligt för att behålla näringen.
 • Komplettera med D-vitamin eftersom det höjer kalkmängden i ditt blod och därmed ger en basisk effekt som är perfekt vid detox.
 • Öka ditt pH med hjälp av basiska råvaror som exempelvis kalkrika gröna grönsaker. Minska på socker, vete och tillsatser i din mat.
 • Prioritera din återhämtning oavsett om du har tid eller inte… Du blir sannolikt en bättre chef, gladare mamma och omtänksammare vän om du är frisk och stark i kropp och själ.
 • Inspirera dig i hjärtat och finn din drivkraft genom att träffa nya, härliga människor.
 • Sist men inte minst, Skratt är detoxande i allra största grad. Skratt släpper spänningar och ökar vitalitet och genomströmning. Motionera, dansa, skratta, ha kul och ta hand om din energi och tid.

Beställ din Detoxkur här.

hur funkar hälsoundersökning

Posted on 25 februari, 2016  in Hälsovård

En hälsoundersökning är riktad till dig som känner dig frisk, men vill ha en medicinsk kontroll av olika riskfaktorer som är kopplade till hälsan. En tidig upptäckt ger dig större möjlighet att påverka din hälsa.

Hälsoundersökningen sker oftast i två steg

Det första besöket är hos en sjuksköterska. Innan besöket får du fylla i ett frågeformulär för att utesluta symtom på sjukdom, du får även svara på frågor om våra viktigaste livsstilsfaktorer. Man mäter längd, vikt, midjeomfång, BMI, blodtryck och tar vilo-EKG. Syn-och hörselkontroll utförs.

Inför läkarbesöket görs provtagning som innefattar följande:

 • Blodvärde (B-Hb)
 • Blodsocker (P-glukos)
 • Levervärde (S-ASAT/ALAT)
 • Ämnesomsättning (S-TSH)
 • Kalcium (S-Ca)
 • Njurfunktion (S-Krea)
 • Blodfetter (HDL/LDL-kolesterol, S-triglycerider)
 • Urinprov (blod, socker, protein).

För en extra kostnad kan även konditionstest, Hiv-test och PSA-prov göras.

Det andra besöket är hos en läkare som gör en kroppsundersökning samt bedömning av frågeformulär och de prover som tagits. Du får en skriftlig sammanfattande bedömning av din nuvarande hälsa och eventuellt rekommendationer för vad du kan göra för att behålla den i framtiden.

Vad skiljer en Hälsoundersökning från ett vanligt besök?

Till skillnad från ett vanligt besök på vårdcentral ber personen själv om en utförlig undersökning trots att inga symtom på sjukdom finns. Det finns troligen en hög förväntan att bli ”friskförklarad”. Det finns många aktörer och reklam för andra hälsoundersökningar. Det finns generellt en hög tilltro till laboratorieprover och fysikaliska undersökningar. I själva verket är det samtal läkaren för med patienten det viktigaste verktyget vid en utredning av symtom. Det är detta som bestämmer vilka prover som ska tas och vilka undersökningar som ska göras. Patienten betalar här själv och vill ”ha valuta för pengarna”. Eftersom det inte är en utredning måste det vara en standardiserad undersökning. Man får vid en hälsoundersökning tillfälle ta upp hälsofrämjande åtgärder och eftersom vi utgår från att det i grunden finns en önskan att förbli frisk har vi fokuserat även på detta.

Nyttan med att gå på hälsoundersökning

Olika forskare föreslår nu att framtida forskning ska fokusera mer på hälsokontrollers separata delar, till exempel screening för kardiovaskulära riskfaktorer, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, diabetes eller njursjukdom. De generella hälsoundersökningarna har framför allt varit mycket vanliga inom svensk företagshälsovård, där det finns en hel del företag som erbjuder dessa tjänster. Deras hälsoundersökningar är oerhört efterfrågade menar många doktorer i branschen. Det är så i Sverige och svenskt arbetsliv fortfarande att både fackföreningar, enskilda medarbetare och arbetsgivare känner ett väldigt starkt behov av hälsokontroller. Ofta är uppfattningen att ju fler prover ju bättre är det. Ofta lyfts undersökningen fram som en förmån för medarbetarna, inte minst av fackföreningar. Undersökningarna kan se ut på olika sätt, en del är mer omfattande än andra. Men ofta får patienten fylla i en enkät och en mer eller mindre omfattande blodprovstagning genomförs. Ofta görs också andra undersökningar som EKG och spirometri. Även priset för en undersökning varierar stort, priser från 700, 800 till 2 000 kronor är inte ovanligt

Kiropraktor

Posted on 9 december, 2015  in Kiropraktor

Den vanligaste orsaken till att man söker hjälp hos en kiropraktor är att man har problem med ryggen eller nacken. De flesta människor får någon gång i livet ont i nacken, ryggen eller axlarna. Ibland kan det kännas som om smärtan strålar från nacken eller ryggen ut i armarna eller benen. Ibland kan även händer och fötter domna. Man kan också ha ont i så kallade triggerpunkter. En triggerpunkt är en öm muskelknuta som kan bildas i spända muskler.

För det mesta går problemen över av sig själv. Men ibland kan besvären komma ofta och hålla i sig länge. Att ha ont i ryggen är ett mycket vanligt besvär och beror sällan på någon sjukdom. De flesta ryggbesvär sitter i de nedre delarna av ryggen, det vill säga ländryggen eller bäckenet. Ibland kan smärtan bero på olika slags skador, till exempel trafikolyckor, idrottsskador, fall eller slag. Men det vanligaste är att man inte kan peka på någon särskild orsak till det ryggonda.

Här är ryggens och nackens främsta fiender

 • För mycket stillasittande.
 • För lite rörlighet. ”Rörligheten i bäckenet och ryggraden har säkert större påverkan än spända muskler. I ryggraden ligger hela det centrala nervsystemet, och störningar i ryggraden påverkar kroppen mycket. Det går inte att säga att man är stel i enbart muskler eller leder eftersom allt hänger ihop.
 • Svaghet i de inre musklerna kring ryggraden.
 • ”Det är en starkt bi­dragande faktor till spänningar och kroniska problem. Den som är stressad gnisslar dessutom oftare tänder på natten, vilket kan ge käkleds­problem och sedan huvudvärk och spänningar i nacken.”
 • Dålig sömn.

Varför ska man besöka en kiropraktor?

Människokroppen är fantastisk på att bota och reparera sig själv. Men det är lätt att man fastnar i en ond cirkel där kroppen inte får tid att repa sig. Vi lever idag i ett trångt och stressigt samhälle där negativa ting dagligen påverkar oss: luftföroreningar, stress, monotont arbete, kontakt med bakterier och virus som kroppen måste kämpa mot. Har vi då ett icke optimalt fungerande nervsystem blir kroppen mer mottaglig mot alla dessa och det tar också längre tid för kroppen att bekämpa dem.

Att gå till kiropraktorn borde vara lika självklart som att gå till tandläkaren. Förutom att vi har goda resultat på akutbehandlingar är vi också bra på att förebygga kommande besvär. Oftast kan man långt i förväg känna av att något inte är som det ska. Men det ligger i vår natur att lita på att vi kan hela oss själva. Hur många gånger har du själv sagt: ”Det går nog över snart?” Det är först när vi har riktigt ont, blir sängliggande eller inte kan röra oss ordentligt som vi reagerar.

Hur går ett besök till hos kiropraktor?

Kiropraktorn går först igenom din sjukdomshistoria. Även livsstil, arbete och fritidsaktiviteter är viktiga för bedömningen. Kiropraktorn utför en rad olika tester där resultaten tillsammans med sjukdomshistorien vägs samman till en diagnos. Utifrån den informationen lägger du tillsammans med kiropraktorn upp en behandlingsplan. Den vanligaste behandlingsmetoden kallas för justering och utförs med skonsamma handgrepp mot den led som inte rör sig. Det behöver inte alltid vara samma område som du söker för utan störningen kan sitta någon annan stans. Även metoder som mobilisering, töjning, triggerpunktsbehandling och flera andra mjukdelsbehandlingar utförs. Dessutom får du råd om vad du kan göra själv för att snabbt bli återställd, till exempel förslag på rehabiliteringsövningar.

Företagshälsovård

Posted on 9 december, 2015  in Hälsovård

Företagshälsovårdens främsta uppgift är att ta bort eller minska risker i arbetsmiljön. Om en arbetsgivare inte har tillräcklig tid eller kunskap att minska riskerna på arbetsplatsen kan företagshälsovård anlitas. Hjälpen blir då ett komplement till det egna arbetsmiljöarbetet. Det är en fördel om företagshälsovården är med vid organisationsförändringar och ser över hur förändringarna kan påverka arbetet. Företagshälsovården kan också anlitas vid planering av nya lokaler och arbetsmetoder, och även vid inköp av maskiner och utrustning.

Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivare skyldiga att ge de anställda den företagshälsovård som krävs i respektive yrke. Företagshälsovårdens främsta uppgift är att ta bort eller minska risker i arbetsmiljön. Anställda har rätt till en bra arbetsmiljö samt att sjukdomar och olycksfall förebyggs. Arbetet ska anpassas efter den anställdes förutsättningar. Du ska till exempel få hjälpa att börja arbeta igen om du varit sjukskriven en längre tid. Om en arbetsgivare inte har tillräcklig kunskap eller tid att minska riskerna på arbetsplatsen kan företagshälsovård anlitas.

Hur många anställda finns det inom företagshälsovården?

Företagshälsovården i Sverige arbetar tvärvetenskapligt och består av ca 150 företag i varierande storlek och organisationsform. Majoriteten av dessa är medlemmar i Sveriges Företagshälsor. Medlemsföretagen har tillsammans närmare 500 mottagningar i hela landet, varav cirka 30 är ”inbyggda”, och ingår i kundföretagets/organisationens verksamhet. Sammanslagningar inom branschen gör att antalet företag minskar successivt.

Över 4 000 personer är anställda inom branschen samt ytterligare ett antal som arbetar som underleverantörer och konsulter. Den största yrkesgruppen är företagssköterskor som nästan utgör en tredjedel av branschens alla verksamma. Därefter kommer beteendevetare, läkare, ergonomer, arbetsmiljöingenjörer och hälsovetare samt gruppen administratörer. Tillsammans verkar specialisterna för en hälsosam, hälsofrämjande och säker arbetsmiljö. Cirka 65 procent av alla anställda har i dag tillgång till företagshälsovård genom sin arbetsgivare. Möjligheten att få företagshälsovård varierar stort mellan olika branscher och storleken på företag.

Sätt upp mål, informera och följ upp!

 • Sätt upp mål för vad ni vill uppnå med ert avtal, och relatera det målet till verksamhetens mål i övrigt.
 • Se till att alla chefer i verksamheten känner till de målen.
 • Ofta sker kontakten på en mer strategisk och central nivå mellan HR och företagshälsovård. Men cheferna i den verksamhet det gäller behöver också få veta.
 • Satsa på ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete i den egna verksamheten. Det underlättar en analys av vilka behov er verksamhet har.
 • Här kan företagshälsovården bidra med mycket stöd och kunskap. De kan hjälpa till att göra riskbedömningar, delta i skyddsronder, skyddskommittéer och samverkansgrupper.
 • Se till att cheferna i första linjen förstår kostnaderna för ohälsa, och känner till verksamhetens policy för att skapa god arbetsmiljö med friska medarbetare.
 • Det handlar inte bara om att försöka minska sjukfrånvaron. Bilden av hälsotillståndet hos de anställda kan skilja sig mycket åt mellan arbetsgivaren och de anställda.
 • Följ upp och utvärdera de tjänster ni köper av företagshälsovården utifrån de effekter de ger, för att kunna utveckla det som fungerar och släppa det som inte gör någon verkan.
 • Utvärderingar har varit sjukvårdens stora styrka, särskilt i framgångsrika discipliner som cancervård. De har varit duktiga på att överge de behandlingar som inte fungerat. Den traditionen har företagshälsovården mycket att lära av.